Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không

Theo quy định của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về Lệ phí môn bài và theo hướng dẫn của Bộ tài chính, Tổng cục thuế thì trường hợp Văn phòng đại diện không có hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ không phải nộp thuế.

“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài kế toán thực hành

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

Căn cứ các quy định trên, Bộ Tài chính đã có các công văn số 15865/BTC-CST ngày 07/11/2016, công văn số 1025/BTC-CST ngày 20/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài, theo đó đối với trường hợp Văn phòng đại diện của doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài; trường hợp Văn phòng đại diện không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài theo quy định.

tuy nhiên khi đăng ký thành lập văn phòng đại diện mới cho công ty  (mà không đăng ký nộp thuế môn bài) thì các bạn có thể nhận được thông báo của sở kế hoạch đầu tư về việc văn phòng đại diện phải đăng ký nộp thuế môn bài. xuat nhap khau

Trong trường hợp này doanh nghiệp có thể gửi công văn đề nghị sở xem xét lại về vấn đề nộp thuế môn bài. Trong công văn nên trình bày về quy định và hướng dẫn của bộ tài chính, tổng cục thuế liên quan việc nộp thuế môn bài của văn phòng đại diện cũng như phạm vi hoạt động thưc tế của văn phòng đại diện (chỉ giao dịch với khách hàng, không có hoạt động kinh doanh) để sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp nộp hồ sơ xem xét. sách về xuất nhập khẩu

Thân ái.

 

Sản Phẩm Liên Quan

Thủ tục nhập khẩu cá tầm

Thủ tục nhập khẩu cá tầm loại về dùng làm thực phẩm nhà hàng, các giấy tờ doanh nghiệp cần chuẩn

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồTổ chức đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒDanh mục hành nghề đo đạc và bản đồDanh mục hành nghề đo

THÀNH LẬP CÔNG TY

THÀNH LẬP CÔNG TYThành Lập Công Ty là bước làm đầu tiên để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh, để

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc GiangChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tầu

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng TầuChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp