tư vấn QL doanh nghiệp

Chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập có phải thông báo lên sở kế hoạch không. Dưới đây là

Chuyển đổi doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp

Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không

Theo quy định của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về Lệ phí môn bài và theo hướng

Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các thông tin liên quan: vốn điều lệ, thành viên, ngành

Đặt tên địa điểm kinh doanh

Đặt tên địa điểm kinh doanh của công ty như nào?. có phải gắn tên công ty vào không. Hiện nay rất

Trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành

chuyển đổi công ty TNHH thành công ty Cổ phần

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp từ công ty TNHH  thành công ty Cổ phần Căn cứ pháp lý – Luật

Trình tự thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Phòng đăng

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

     Theo quy định tại khoản 1, Điều 195, Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về trường hợp sáp nhập

Thủ tục phá sản doanh nghiệp

     Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân