tư vấn QL doanh nghiệp

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Khi thực hiện hoạt động kinh

So sánh các loại thuế mà hộ kinh doanh và doanh nghiệp phải nộp

1.Thuế môn bài Hộ kinh doanh phải nộp thuế môn bài. Mức nộp thuế môn bài của hộ kinh doanh được

Những điểm mới của Luật bảo hiểm thất nghiệp

               Bên cạnh Luật việc làm ban hành ngày 16/11/2013, ngày 12/03/2015, Chính phủ còn ban

Những điểm mới cần lưu ý trong quy định về đại diện của doanh nghiệp theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015.

             Đại diện là một phạm trù được nhắc đến nhiều và đóng vai trò rất quan trọng trong một

Công ty Luật Tô Cát

Công ty Luật Tô Cát là một trong những công ty Luật uy tín tại thành phố Hà Nội. Công ty có văn

Điều kiện để tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

           Nước ta đang trong thời kì mở cửa và hội nhập nền kinh tế, vì vậy nhu cầu sử dụng người

Điều kiện để người lao động nước ngoài được làm việc tại Việt Nam

Trong trường hợp công ty đã đáp ứng được điều kiện về việc đăng kí xác định nhu cầu công việc cần

Những tranh chấp có thể phát sinh từ kỳ họp đại hội đồng cổ đông

  Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong công ty cổ phần (CTCP) gồm tất cả các cổ đông có quyền

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc có thời hạn dưới 12 tháng

  NSDLĐ  không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định

Căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn

      Đối với HĐLĐ xác định thời hạn việc chấm dứt HĐLĐ sẽ xảy ra trong các