tư vấn QL doanh nghiệp

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Công ty tôi là Công ty TNHH, hiện đang muốn bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh nữa thì cần

Mẫu Quyết định của Chủ sở hữu

  Tên công ty                                    tiêu ngữ (Cộng hòa....)                

Quyết định 337 về ngành nghề kinh doanh

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯSố: 337/QĐ-BKH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh

Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  CÔNG TY TNHH ....................... Số: 01.2015/QĐ-HĐTV      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------o0o------ HỢP

Mẫu đơn đề nghị thành lập doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Hà Nội, ngày

MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Đề nghị luật sư cho biết điều kiện, thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Tư vấn đặt tên công ty

Tôi và một số người bạn có ý định góp vốn thành lập công ty cổ phần. Tuy nhiên, chúng tôi đang gặp

Thành lập Địa điểm kinh doanh

 Doanh nghiệp của chúng tôi đang muốn lập thêm địa điểm kinh doanh tại một số tỉnh. Chúng tôi phải