Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

Tư vấn, hỗ trợ thủ tục mua bán (chuyển nhượng) doanh nghiệp: Điện thoại: 0912838059 – email: luattocat@gmail.com

Bước 1: Mua bán doanh nghiệp tư nhân

+ Tìm hiểu đối tác: Điều kiện hoạt động, hồ sơ pháp lý, giá trị của doanh nghiệp (đối với bên mua), năng lực tài chính (đối với bên bán)…

+ Tổng hợp, rà soát các tài liệu liên quan đến giấy phép kinh doanh, tài sản, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh doanh, các tranh chấp khiếu nại, các tài liệu tài chính kế toán…

+ Đàm phán: Chuẩn bị kế hoạch, nhân sự, các điều khoản chính của hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản liên quan

+ Ký kết Hợp đồng mua bán doanh nghiệp với người mua.

+ Người mua doanh nghiệp phải là người có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của  Luật Doanh nghiệp và không thuộc trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

+ Chuẩn bị các tài liệu chứng minh việc mua bán doanh nghiệp tư nhân đã hoàn thành (giấy biên nhận tiền mua bán doanh nghiệp, Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân) để hoàn thành thủ tục pháp lý

Bước 2: Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:

– Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người mua;

– Hợp đồng mua bán doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng ( Hợp đồng chuyển nhượng và biên bản thanh lý hợp đồng)

Trình tự thực hiện:

– Người mua doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở (có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua mạng điện tử) và nhận giấy biên nhận hồ sơ từ cán bộ Phòng đăng ký kinh doanh.

– Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

– Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên chủ sở hữu mới của doanh nghiệp tư nhân.

Sản Phẩm Liên Quan

Điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

  Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có đủ cơ sở vật chất kỹ

Điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động Trường phổ thông dân tộc bán trú

Điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động Trường phổ thông dân tộc bán trú Thứ nhất, thủ tục

Điều kiện, thủ tục cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

Thứ nhất, thủ tục thành lập Điều kiện thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập, cho

Báo giá giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Phí dịch vụ: 10.000.000đ (mười triệu đồng) Giá trên bao gồm các hoạt động chi tiết: - Tư vấn,

Dịch vụ thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

  Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Có giáo viên đạt trình

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ gồm: a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục; b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản