Cơ sở bán lẻ thuốc

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm: Nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán thuốc của doanh nghiệp, tủ thuốc của trạm y tế và cơ sở bán lẻ của các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở bán buôn thuốc.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại  phòng Nghiệp vụ dược Sở Y tế tỉnh/thành phố.

Khi đến nộp hồ sơ cá nhân xin cấp cần mang theo bằng gốc, chứng chỉ chuyên môn để đối chiếu.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại .

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận và nộp lệ phí tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ phòng Nghiệp vụ dược Sở Y tế hoặc bộ phận một cửa,  theo lịch làm việc tại từng địa phương (tỉnh/thành phố).

III. CÁCH THỰC HIỆN

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

  1. HỒ SƠ:

Hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc;
  2. Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh; bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  3. Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật;
  4. Bản sao hợp pháp hợp đồng đại lý giữa doanh nghiệp mở đại lý và người đứng đầu của đại lý.

(Số lượng: 01 bộ)

  1. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

Thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hợp lệ

  1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC:

Cá nhân, tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

  1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế .
  2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ dược- Sở Y tế

VIII. PHÍ,LỆ PHÍ:

Nhà thuốc: 180.000 đ

Đại lý:         90.000 đ

Phí lệ phí có thể thay đổi theo từng thời kỳ, ở từng địa phương khác nhau.

Sản Phẩm Liên Quan

Điều kiện cấp phép phân phối, bán lẻ hàng hóa

Nghị định 09/2018/NĐ-CP áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư

Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực y tế

STT Loại giấy phép Cơ quan có thẩm quyền cấp 1 Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế Bộ y

Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Cá nhân được cấp chứng chỉ hành

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Người xin cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm: Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Hỗ trợ:  Lập Hồ sơ,  thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Holine:

Luật sư có được tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục phá sản

Luật sư có được tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục phá sản của doanh nghiệp không. Nếu doanh