Thành lập sàn giao dịch bất động sản

  1. Sàn giao dịch bất động sản là gì?

Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

  1. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

(Điều 69 Luật kinh doanh Bất động sản 2014)

Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ điều kiện sau:

- Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

– Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

  1. Các bước thành lập sàn giao dịch bất động sản

Bước 1: Tìm địa điểm cho sàn giao dịch bất động sản, địa điểm phải đáp ứng điều kiệncó cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Bước 2: Thành lập doanh nghiệp và quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản

Thành lập doanh nghiệp có đăng ký nghành nghề kinh doanh là kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

Sau khi thành lập, Công ty cần soạn thảo Quy chế hoạt động của sàn giao dịch, tuyển dụng hoặc bầu người quản lí điều hành sàn giao dịch, người quản lí điều hành sàn phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và ra Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bước 3:Công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản:

(Điều 24 TT 11/2015/TT-BXD được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 2 TT 28/2016/TT-BXD sửa đổi). Theo thông tư 28/2016/TT-BXD thì doanh nghiệp không phải gửi hồ sơ đến Sở xây dựng theo điều 24 TT11/2015/TT-BXD mà chỉ cần cung cấp thông tin của sàn theo quy định sau:

Sau khi thành lập sàn, đơn vị thành lập sàn cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm:

+ Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp;

+ Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên người quản lý Điều hành sàn.

Các Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý.

Thành lập sàn giao dịch bất động sản

Sản Phẩm Liên Quan

Tư vấn, hỗ trợ pháp lý tại Ninh Thuận – Khánh Hòa

THÔNG BÁO (Về việc:  Tổ chức tư vấn, hỗ trợ pháp lý lưu động tại Ninh Thuận – Khánh Hòa) Công

Thông báo tư vấn hỗ trợ pháp lý tại Nam Định

Công ty Luật Tô Cát xin trân trọng thông báo ! Với mong muốn được đồng hành cùng người dân trong

Điều kiện cấp phép phân phối, bán lẻ hàng hóa

Điều kiện cấp phép phân phối, bán lẻ hàng hóa Nghị định 09/2018/NĐ-CP áp dụng đối với nhà đầu tư

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu dược liệu

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu dược liệu Dược liệu là nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc tự

Thủ tục thành lập chi nhánh

Thủ tục thành lập chi nhánh Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh: - Thông báo về việc đăng ký

Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân Tư vấn, hỗ trợ thủ tục mua bán (chuyển nhượng) doanh nghiệp: