Những trường hợp thay đổi đăng ký doanh nghiệp

 

Đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp và thông tin cổ đông sáng lập thì áp dụng theo hướng dẫn của nghị định mới số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp:  Cụ thể như sau:

 1. Đăng ký thay đổi vốn Điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp
 2. Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

>>> như vậy, thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên của 2 loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh phải thông báo đến sở kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.  Thay đổi tỷ lệ vốn góp của cổ đông không phải gửi thông báo đến sở.

 1. Trường hợp đăng ký thay đổi vốn Điều lệ công ty, kèm theo thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn Điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư.

>> mọi loại hình công ty: TNHH, cổ phần khi thay đổi vốn điều lệ đều phải gửi hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ kèm thông báo đến sở kế hoạch và đầu tư .

2  Vấn đề liên quan cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Ngoài ra, những trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác vẫn áp dụng theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015, bao gồm:

 • Đổi tên doanh nghiệp, đổi tên chi nhánh, địa điểm kinh doanh.
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Thay đổi thành viên hợp danh.
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH và cổ phần
 • Thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên
 • Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện
 • Thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân
 • Những trường hợp khác như: thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (là thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, kiểm soát viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc). thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông tin người đại diện theo ủy quyền đều là những thông tin mà doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Nếu doanh nghiệp của bạn cần thay đổi một hoặc nhiều nội dung trên mà không muốn tự đi làm thì hãy liên hệ để chúng tôi giúp bạn nhé.  Trường hợp bạn tự làm mà có gì không hiểu cũng có thể liên hệ với chúng tôi để chúng ta cùng trao đổi thông tin, kinh nghiệm thực hiện công việc.  Đây là thông tin của chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TÔ CÁT 

Địa chỉ: số 2, ngõ 231 phố Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.8587.1985. zalo : 039.3838.059

Email: luattocat@gmail.com

Sản Phẩm Liên Quan

Điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong bài này được nhắc đến là hoạt động, dịch vụ kiểm

Kinh doanh dịch vụ logistic có phải xin giấy tờ không

Kinh doanh dịch vụ logistic  có phải xin giấy tờ khôngDịch vụ logistic là cụm từ mang tính quốc

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệpBao giờ cũng vậy, khởi đầu đã không đơn giản mà kết thúc cũng lắm phiền

Thủ tục cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

a) Quy định về việc công bố- Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng- Yêu cầu chung: Chương II TT

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh mỹ phẩm

Mỹ phẩm là một trong những sản phẩm dùng trực tiếp lên cơ thể để làm cho đẹp lên, ai cũng muốn đẹp