Lưu ý đối với Hợp đồng lao động xác định thời hạn

        

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

Đối với loại HĐLĐ này nếu hết thời hạn mà hai bên thỏa thuận trong hợp đồng mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng xác định thời hạn này sẽ  trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn . Lưu ý: thời hạn 30 sau khi người lao động  hết hạn hợp đồng mà vẫn tiếp tục làm việc tại công ty chỉ là thời hạn cho hai bên lựa chọn loại hợp đồng sẽ kí kết là hợp đồng có thời hạn hay hợp đồng không xác định thời hạn chứ không phải thời gian được quyền chấm dứt hợp đồng, bởi kể từ khi hết hợp đồng lao động mà NLĐ vẫn đi làm và NSDLĐ không có ý kiến gì thì hợp đồng mặc nhiên đã tự ra hạn. Nếu sau thời hạn này hai bên không lựa chọn và không kí kết hợp đồng mới thì mặc nhiên trở thành hợp đồng không xác định thời hạn

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nếu sau khi đã kí kết 2 hợp đồng lao động có xác định thời hạn mà NSDLĐ không muốn kí HĐLĐ không xác định thời hạn thì trong trường hợp này: NSDLĐ và NLĐ sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi cho NLĐ khi chấm dứt HĐLĐ sau đó mới kí tiếp HĐLĐ mới, với cách làm như vậy NSDLĐ và người lao động có thể kí liên tục nhiều HĐLĐ xác định thời hạn.

 

Sản Phẩm Liên Quan

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồTổ chức đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒDanh mục hành nghề đo đạc và bản đồDanh mục hành nghề đo

THÀNH LẬP CÔNG TY

Hỗ trợ THÀNH LẬP CÔNG TY với mức phí từ 100.000đThành Lập Công Ty là bước làm đầu tiên để hiện

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc GiangChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tầu

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng TầuChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp

Thành lập doanh nghiệp tại Thái Bình

Thành lập doanh nghiệp tại Thái BìnhChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp lý cùng