Luật sư có được tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục phá sản

Luật sư có được tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục phá sản của doanh nghiệp không. Nếu doanh nghiệp hoặc người có yêu cầu phá sản mời luật sư tham gia.

 

Luật sư có thể tham gia hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục pháp lý nói chung theo Luật luật sư, như vậy không loại trừ đối với thủ tục phá sản.

Trong thủ tục phá sản, có trường hợp luật sư đồng thời là Quản tài viên.  

Điều kiện để trở thành Quản tài viên, luật sư phải không thuộc các trường hợp tại Điều 14 Luật phá sản 2014 thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 2. Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan.
 3. Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

 

Luật sư có thể gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Bộ tư pháp, bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu TP-QTV-01 ban hành kèm theo Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015.
 2. Bản chụp Thẻ luật sư đối với luật sư (người nộp đơn xuất trình bản chính để đối chiếu nếu nộp trực tiếp hoạc khi có yêu cầu nếu nộp gián tiếp).
 3. 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.
 4. Phiếu lý lịch tư pháp (nếu Bộ tư pháp yêu cầu).

 

Trong trường hợp là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về luật sưthì lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Hồ sơ gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu TP-QTV-02 ban hành kèm theo Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015.
 2. Bản chụp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam đối với luật sư nước ngoài do Bộ Tư pháp cấp (người nộp đơn xuất trình bản chính để đối chiếu nếu nộp trực tiếp hoạc khi có yêu cầu nếu nộp gián tiếp).
 3. Bản tóm tắt lý lịch (tự khai).
 4. 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.

Cơ sở pháp lý: điểm a khoản 1 Điều 12 Luật phá sản 2014, Điều 4 Nghị định 22/2015/NĐ-CP.

 

Quản tài viên có thể hành nghề với tư cách cá nhân hoặc hành nghề trong doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc làm việc theo hợp đồng cho doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Đối với việc hành nghề với tư cách cá nhân, Quản tài viên đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó thường trú.

Cơ sở pháp lý: Điều 8, Điều 9 Nghị định 22/2015/NĐ-CP.

 

Chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Không phải ai cũng có quyền chỉ định Quản tài viên trong việc giải quyết phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Như vậy, chỉ có Thẩm phán giải quyết vụ việc mới có thẩm quyền chỉ định Quản tài viên.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 45 Luật phá sản 2014.

 

 

 

 

Sản Phẩm Liên Quan

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồTổ chức đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒDanh mục hành nghề đo đạc và bản đồDanh mục hành nghề đo

THÀNH LẬP CÔNG TY

Hỗ trợ THÀNH LẬP CÔNG TY với mức phí từ 100.000đThành Lập Công Ty là bước làm đầu tiên để hiện

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc GiangChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tầu

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng TầuChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp

Thành lập doanh nghiệp tại Thái Bình

Thành lập doanh nghiệp tại Thái BìnhChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp lý cùng