Kinh doanh bất động sản cần bao nhiêu vốn pháp định?

Kinh doanh bất động sản là ngành nghề  kinh doanh có điều kiện, Pháp luật về kinh doanh bất động sản được quy định khá chặt chẽ và tuân thủ khá nghiêm ngặt các thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hiện nay, hàng loại các Luật và văn bản dưới Luật quy định về ngành nghề kinh doanh bất động sản vừa được sửa đổi bổ sung nên rất nhiều doanh nghiệp lo lắng, nhất là các quy định về mức vốn pháp định. Chúng tôi xin đưa ra một số lưu ý về mức vốn pháp định về ngành nghề kinh doanh bất động sản, như sau:

1. Căn cứ pháp luật
– Luật Doanh nghiệp 2014
– Luật Kinh doanh bất động sản 2014
– Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014
– Luật Đầu tư 2014
– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
2. Kinh doanh bất động sản cần bao nhiêu vốn pháp định?
        Theo quy định pháp luật hiện hành, ngành nghề kinh doanh bất động sản thuộc đối tượng phải có vốn pháp định. Luật Doanh nghiệp 2005 quy định vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Thế nhưng, Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2015 không còn khái niệm về vốn pháp định. Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cũng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2015 cũng không có khái niệm “vốn pháp định” nhưng lại quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đáp ứng điều kiện có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỉ đồng.
      Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 tại Điều 3 về Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, như sau:
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:
a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;
b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.
       Bên cạnh đó, Khoản 1 điều 80 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có quy định điều khoản chuyển tiếp, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang hoạt động mà chưa đáp ứng điều kiện 20 tỉ đồng vốn pháp định thì phải bổ sung đủ điều kiện này trong thời hạn một năm kể từ ngày 1-7-2015.

         Ngoài ra theo Luật đầu tư 2014 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là doanh nghiệp phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điều 42 của Luật Đầu tư 2014. Mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án từ 1-3% vốn đầu tư của dự án. Khoản ký quỹ này được hoàn trả cho nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, trừ trường hợp không được hoàn trả.
           Như vậy, sau ngày 1-7-2015, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoặc nhà đầu tư thuộc trường hợp này phải có vốn pháp định 20 tỉ đồng, đồng thời phải có khoản tiền ký quỹ từ 1-3% vốn đầu tư dự án.
         Xung quanh câu chuyện “vốn pháp định” hiện nay vẫn còn nhiều bất cập và lúng túng, còn phụ thuộc các quy định của Chính phủ trong tương lai và khả năng tính toán của nhà đầu tư.


Khuyến nghị:

1. Nội dung tư vấn mà Công ty TNHH Tô Gia cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung theo thời gian. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.

2. Để có thông tin chính xác cho tình huống cụ thể, Quý vị nên tìm đến sự hỗ trợ/ tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia của chúng tôi theo thông tin dưới đây.  

 Công ty TNHH Tô Gia 

 Địa chỉ:   Số 25, ngõ 18 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
 Điện thoại: 04.8587.1985 – 0912.838.059 – 0169.3838.059
 E-mail: phongkinhdoanh.togia@gmail.com, Hoặc: chutich.togia@gmail.com.

Sản Phẩm Liên Quan

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồTổ chức đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒDanh mục hành nghề đo đạc và bản đồDanh mục hành nghề đo

THÀNH LẬP CÔNG TY

Hỗ trợ THÀNH LẬP CÔNG TY với mức phí từ 100.000đThành Lập Công Ty là bước làm đầu tiên để hiện

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc GiangChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tầu

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng TầuChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp

Thành lập doanh nghiệp tại Thái Bình

Thành lập doanh nghiệp tại Thái BìnhChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp lý cùng