sở hữu trí tuệ

30/01/2019

Bảo hộ sở hữu trí tuệ gồm:

+ Quyền tác giả và quyền liên quan. (nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ là người cần chú ý bảo hộ quyền này đối với những tác phẩm của mình).

+ Quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trông (khối doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp khoa học công nghệ cần chú ý bảo hộ những tài sản trí tuệ của mình trong nhóm này)

– Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ

– Đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích.

– Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

– Đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Trong các nhóm bảo hộ sở hữu công nghiệp trên thì doanh nghiệp thường đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. Vì nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ là đặc điểm nổi bật để nhận diện một sản phẩm hoặc thương hiệu ngoài thị trường.

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa là không bắt buộc nhưng doanh nghiệp không đăng ký bảo hộ,  khi sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp có chỗ đứng ngoài thị trường là lúc sản phẩm có thể bị làm giả hoặc có thể bị doanh nghiệp khác lấy chính nhãn hiệu của sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp bạn để kinh doanh nếu nhãn hiệu đó chưa được đăng ký bảo hộ. Vốn dĩ doanh nghiệp không biết trước được thương hiệu của mình sẽ phát triển đến mức độ nào, nếu để đến lúc mình được nhận diện sâu rộng trong thị trường rồi mới bảo hộ thì sợ người khác đã lạm dụng thương hiệu của mình trước, nên doanh nghiệp thường sẽ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sớm.

 

Bạn muốn đăng ký bảo hộ Nhãn hiêu? Sáng chế? hay kiểu dáng công nghiệp?, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi ngay:

Điện thoại: 024.8587.1985 – 039.3838.059    ***  Emai: luattocat@gmail.com

 

 

Sản Phẩm Liên Quan

Điều kiện cấp phép phân phối, bán lẻ hàng hóa

Nghị định 09/2018/NĐ-CP áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư

Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực y tế

STT Loại giấy phép Cơ quan có thẩm quyền cấp 1 Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế Bộ y

Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Cá nhân được cấp chứng chỉ hành

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Người xin cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm: Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Hỗ trợ:  Lập Hồ sơ,  thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Holine:

Luật sư có được tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục phá sản

Luật sư có được tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục phá sản của doanh nghiệp không. Nếu doanh