sở hữu trí tuệ

30/01/2019

Bảo hộ sở hữu trí tuệ gồm:

+ Quyền tác giả và quyền liên quan. (nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ là người cần chú ý bảo hộ quyền này đối với những tác phẩm của mình).

+ Quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trông (khối doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp khoa học công nghệ cần chú ý bảo hộ những tài sản trí tuệ của mình trong nhóm này)

– Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ

– Đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích.

– Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

– Đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Trong các nhóm bảo hộ sở hữu công nghiệp trên thì doanh nghiệp thường đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. Vì nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ là đặc điểm nổi bật để nhận diện một sản phẩm hoặc thương hiệu ngoài thị trường.

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa là không bắt buộc nhưng doanh nghiệp không đăng ký bảo hộ,  khi sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp có chỗ đứng ngoài thị trường là lúc sản phẩm có thể bị làm giả hoặc có thể bị doanh nghiệp khác lấy chính nhãn hiệu của sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp bạn để kinh doanh nếu nhãn hiệu đó chưa được đăng ký bảo hộ. Vốn dĩ doanh nghiệp không biết trước được thương hiệu của mình sẽ phát triển đến mức độ nào, nếu để đến lúc mình được nhận diện sâu rộng trong thị trường rồi mới bảo hộ thì sợ người khác đã lạm dụng thương hiệu của mình trước, nên doanh nghiệp thường sẽ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sớm.

 

Bạn muốn đăng ký bảo hộ Nhãn hiêu? Sáng chế? hay kiểu dáng công nghiệp?, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi ngay:

Điện thoại: 024.8587.1985 – 039.3838.059    ***  Emai: luattocat@gmail.com

 

 

Sản Phẩm Liên Quan

L ƯU Ý SAU TH ÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Hiện tại, rất nhiều doanh nghiệp thành lập xong mà quên một số việc phải làm dẫn đến bị phạt. Do

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1.Chuẩn bị các thông tin cần thiết a/ Lựa chọn loại hình doanh

Khi nào Doanh nghiệp phải lập Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có vai trò quan trọng trong một số loại hình doanh nghiệp. Ban kiểm soát thực hiện

Những trường hợp thay đổi đăng ký doanh nghiệp

  Đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp và thông tin cổ đông sáng lập thì

chia, tách hay thành lập công ty con

Nếu chia 1 công ty thành tối thiểu 2 công ty khác nhau và công ty cũ sẽ mất đi: Ví dụ công ty Thành

tách công ty

1.Tách công ty Là việc 1 công ty bỏ ra một phần vốn, tài sản của mình để hình thành một công ty