HợP ĐồNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUốC Tế

Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

Hợp đồng mua bán hàng hoá về cơ bản, cũng mang những tính chất, đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hoá nội địa, điểm khác biệt là ở chỗ hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế có yếu tố nước ngoài, còn nội địa thì không.

Yếu tố nước ngoài được thể hiện ở rất nhiều khía cạnh trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế.

Đầu tiên là chủ thể giao kết, nếu như ở hợp đồng mua bán hàng hoá trong nước, chủ thể giao kết sẽ chỉ là các thương nhân ở trong một vùng lãnh thổ, không phát sinh yếu tố nước ngoài, thì khi giao kết quốc tế, chủ thể kinh doanh là thương nhân có nơi kinh doanh hoặc cư trú ở nước ngoài.

Đối tượng của hợp đồng là hàng hoá, hàng hoá trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế khác so với hợp đồng mua bán hàng hoá trong nước ở chỗ phải là hàng hoá được mã hoá trong danh mục HS của tổ chức hải quan thế giới, bên cạnh đó hàng hoá cũng cần thoả mãn dấu hiệu có sự dịch chuyển quan biên giới.

Nơi xác lập, nơi thực hiện hợp đồng cũng không ngoại lệ, bởi lẽ địa điểm chỉ được chọn một nơi để xác lập, thực hiện hợp đồng, mà chủ thể trong hợp đồng lại có nơi cú trú, trụ sở kinh khác nhau về vùng lãnh thổ, quốc tịch. Vậy nên, khi xác lập, thực hiện hợp đồng yếu tố nước ngoài cũng sẽ xuất hiện.

mỗi quốc gia có một tư tưởng chính trị, lập pháp khác nhau; có điều kiện và nền tảng kinh tế khác nhau và cũng không có sự giống nhau trong thực tiễn thương mại nên rõ ràng pháp luật điều chỉnh thương mại ở các quốc gia là rất khác biệt. Chính vì điều này mà sử dụng pháp luật quốc gia trong mua bán hàng hoá quốc tế rất dễ dẫn đến xung đột, tranh chấp. Điều này yêu cầu cần có những quy định chung áp dụng cho toàn cầu vượt khỏi ra ranh giới của các quốc gia, chính vì vậy, những điều ước quốc tế ra đời và trở thành một trong những nguồn luật chính điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. Cũng nhờ vậy, mà nguồn luật áp dụng của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế cũng rất đa dạng.

Với hợp đồng mua bán hàng hoá trong nước thông thường, chủ thể giao kết sẽ không có quyền chọn nguồn luật áp dụng, buộc phải tuân theo các quy phạm pháp luật điều chỉnh trong nước, thế nhưng ở hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, do có nhiều nguồn luật có thể điều chỉnh như pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế hay các tập quán thương mại quốc tế nên chủ thể giao kết có thể lựa chọn nguồn luật áp dụng cho hợp đồng của mình, tuy nhiên cũng có một số lĩnh vực đặc biệt mà chủ thể giao kết không được tự do chọn luật áp dụng, ví dụ như bất động sản phải áp dụng Pháp luật quốc gia để giải quyết tranh chấp. Chính vì vậy, cần phải tìm hiểu thật kỹ càng các vấn đề pháp luật trước khi chọn luật áp dụng rồi mới nên tiến đến ký kết hợp đồng.

2.1. Điều ước quốc tế

Hiện nay, do quá trình mở cửa về thương mại và dần xoá bỏ các rào cản mà các điều ước quốc tế cũng được chú ý và ngày càng có nhiều các quốc gia tham gia hơn. Hai trong số những điều ước nổi bật và quan trọng, cũng như được sử dụng thường xuyên để điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế đó chính là “Nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế” (PICC) của Viện thống nhất tư pháp quốc tế (UNIDROIT) và Công ước viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (CISG) của Liên hợp quố

PICC – Nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế

 Khái quát

PICC được lập pháp dựa trên sự hài hoà các hệ thống quy định pháp luật của các quốc gia trên thế giới, từ đó tạo ra một sự thống nhất mang tính hợp lí nhất có thể để phục vụ cho việc điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế và giải quyết các vấn đề phát sinh.

PICC được áp dụng trong một số trường hợp như: Khi các bên ký hợp đồng thoả thuận rằng hợp đồng của họ sẽ được PICC điều chỉnh; Khi các bên thoả thuận rằng hợp đồng của họ sẽ được điều chỉnh bằng “những nguyên tắc cơ bản của Luật”, hoặc bằng những nguyên tắc tương tự; khi các bên không lựa chọn luật cụ thể để điều chỉnh hợp đồng.

Ngoài sự phù hợp với hầu hết các quan hệ mua bán hàng hoá quốc tế thì một ưu điểm nổi bật khác của PICC đó là cho phép sự huỷ bỏ, hạn chế hay sửa đổi hiệu lực áp dụng từ bất kỳ điều khoản nào trong PICC. Vì ở PICC, các điều khoản chủ yếu là các điều khoản tuỳ nghi, không mang tính bắt buộc, vậy nên tuỳ từng trường hợp cụ thể các bên có thể linh hoạt thực hiện các thao tác đối với các điều khoản, quy định sao cho phù hợp với quan hệ của mình giao kết nhất. Đây là một trong những yếu tố quyết định khiến cho PICC được áp dụng rất nhiều trong các hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. Bởi dù có hài hoà, thống nhất các quy định thì từng trường hợp cụ thể chắc chắn sẽ vẫn còn những sự thừa thãi hoặc chưa phù hợp, nên việc cho phép sự linh hoạt này là hoàn toàn hợp lý.

Sản Phẩm Liên Quan

Điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong bài này được nhắc đến là hoạt động, dịch vụ kiểm

Kinh doanh dịch vụ logistic có phải xin giấy tờ không

Kinh doanh dịch vụ logistic  có phải xin giấy tờ khôngDịch vụ logistic là cụm từ mang tính quốc

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệpBao giờ cũng vậy, khởi đầu đã không đơn giản mà kết thúc cũng lắm phiền

Thủ tục cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

a) Quy định về việc công bố- Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng- Yêu cầu chung: Chương II TT

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh mỹ phẩm

Mỹ phẩm là một trong những sản phẩm dùng trực tiếp lên cơ thể để làm cho đẹp lên, ai cũng muốn đẹp