Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc có thời hạn dưới 12 tháng

 

NSDLĐ  không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Khi hợp đồng lao động quy này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Đối với loại hợp đồng này thì việc chấm dứt HĐLĐ sẽ xảy ra trong các trường hợp sau:

– Thời hạn của hợp đồng lao động đã hết

– Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. Nhận thấy vì đây là loại hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định do vậy khi công việc theo mùa vụ đó kết thúc. Trong trường hợpNSDLĐ thuê người lao động để làm thay phần công việc của người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác mà đến thời điểm những người này quay trở lại làm việc thì công việc của NLĐ đã được người khác thay thế, khi đó hợp đồng lao động giữa hai bên sẽ chấm dứt

–  Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Cũng như các loại hợp đồng lao động khác các bên trong quan hệ lao động đều có quyền tự do thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ. Khi đó, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.Người sử dụng giầy ván lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. Tuy nhiên trong trường hợp này vì đây là loại HĐLĐ theo mùa vụ và giá xe rebel 300 2020 loại HĐLĐ dưới 12 tháng do vậy NLĐ sẽ không được hưởng khoản trợ cấp  thôi việc và trợ cấp mất việc theo quy định tại Điều 48, 49 LLĐ.

–  Các trường hợp chấm dứt khác như: Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này;  Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án; Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;  Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này.

– Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Đối với trường hợp này NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với NSDLĐ trong các trường hợp như đối với HĐLĐ xác định thời hạn, tuy nhiên chỉ khác đối với trường hợp: Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị một phần tư thời hạn hợp đồng mà khả năng lao động chưa được hồi phục so với quy định đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều 37 LLĐ. b) ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng giày thể thao nam đen lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

  1. c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Trường hợp NLĐ chấm dứt hợp đồng trái các quy định trên thì phải bồi thường cho người dep hermes sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

– Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ trong các trường hợp giống với quy định của HĐLĐ có xác định thời hạn, tuy nhiên có khác nhau ở quy định về căn cứ chấm dứt khi: Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng lao động mà khả năng lao động chưa hồi phục.Và thời hạn phải thông báo là it nhất 03 ngày làm việc.

Nếu NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì trong trường hợp này NLĐ sẽ được hưởng các chế độ như đối với HĐLĐ xác định thời hạn, tuy nhiên đối với khoản trợ cấp mất việc và trợ cấp thôi việc NLĐ không đủ điều kiện được hưởng do chưa làm việc cho NSDLĐ được đủ 12 tháng.

 

Sản Phẩm Liên Quan

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồTổ chức đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒDanh mục hành nghề đo đạc và bản đồDanh mục hành nghề đo

THÀNH LẬP CÔNG TY

Hỗ trợ THÀNH LẬP CÔNG TY với mức phí từ 100.000đThành Lập Công Ty là bước làm đầu tiên để hiện

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc GiangChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tầu

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng TầuChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp

Thành lập doanh nghiệp tại Thái Bình

Thành lập doanh nghiệp tại Thái BìnhChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp lý cùng