Giấy phép quảng cáo ngoài trời

Quảng cáo là hoạt động chính thu hút sự chú ý của người tiêu dùng về một sản phẩm hay dịch vụ từ đó tăng tiêu thụ và sự quan tâm, đón nhận từ phía người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm. Bởi vậy đây là một phương pháp sử dụng truyền thông tiếp cận tới nhiều đối tượng nên Nhà nước cần có nững quy định chặt chẽ để quản lý vấn đề này. Theo Luật Quảng cáo 2012 và các Nghị định hướng dẫn đã có nhiều điểm mới trong việc quản lý, cấp giấy phép quảng cáo như sau: Quảng cáo trên bảng, băng-rôn thay bằng thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo; Bãi bỏ Giấy phép ra phụ trương quảng cáo thay bằng thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí; Bãi bỏ Giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo (hoặc thủ tục đăng ký nội dung quảng cáo) đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp và phát triển nông thay bằng quy định điều kiện phải thực hiện theo Điều 20 Luật quảng cáo và các nội dung bắt buộc quy định tại Nghị định của Chính phủ.

  1. Những trường hợp phải xin cấp Giấy phép quảng cáo

Cấp phép đối với việc ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo (Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép)

Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương theo Khoản 2, ĐIều 31 Luật Quảng cáo 2012 trong những trường hợp sau đây:

a) Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên;

  1. b) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;
  2. c) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên.”
  3. Hồ sơ xin cấp giấy phép quảng cáo

          2.1 Hồ sơ cấp phép đối với việc ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo

Theo quy định của luật Quảng cáo 2012 quy định, Cơ quan báo nói, báo hình có nhu cầu ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo gồm:

–  Đơn đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo;

– Ý kiến của cơ quan chủ quản;

– Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động báo chí.

          2.2 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;

– Bản sao có chứng thực một trong những loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với công trình quảng cáo đứng độc lập; hợp đồng thuê địa điểm giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp đối với công trình quảng cáo gắn với công trình xây dựng có sẵn hoặc văn bản thông báo kết quả trúng thầu đối với trường hợp địa điểm quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức đấu thầu;

– Trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;

– Bản vẽ thiết kế của tổ chức thiết kế hợp pháp thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.

  1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Đối với Giấy phép ra kênh, chương trình quảng cáo thì cá nhân, tổ chức có nhu cầu quảng cáo sẽ nộp hồ sơ tại Phòng tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông. Còn đối với trường hợp xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thì sẽ nộp hồ sơ cơ quan có thẩm quyền về xây dựng ở địa phương.

  1. Trình tự thủ tục

          4.1 Trình tự, thủ tục cấp giấy phép ra kênh, chương trình quảng cáo

Được quy định cụ thể trong Điều 22 Luật Quảng cáo 2012, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo cho cơ quan báo chí; trường hợp không cấp giấy phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung cho cơ quan báo chí; trường hợp không cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo hoặc cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung; cơ quan cấp giấy phép phải gửi bản sao giấy phép đã cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi cơ quan báo chí đặt trụ sở chính để phối hợp trong công tác quản lý.

          4.2 Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Được quy định cụ thể tại Điều 31 Luât Q uảng cáo 2012 thì tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương;

Trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Trường hợp địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương gửi văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương, các sở, ban, ngành nêu trên phải có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi cho cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương. Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của các sở, ban, ngành nêu trên, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương phải cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là những quy định cơ bản về thủ tục cấp Giấy phép quảng cáo. Nếu các cá nhân tổ chức muốn thực hiện quảng cáo thuộc những trường hợp trên mà không xin cấp Giấy phép quảng cáo thì sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 121/ 2013/ NĐ- CP và Nghị định 158/2013/ NĐ-CP

Sản Phẩm Liên Quan

Điều kiện cấp phép phân phối, bán lẻ hàng hóa

Nghị định 09/2018/NĐ-CP áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư

Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực y tế

STT Loại giấy phép Cơ quan có thẩm quyền cấp 1 Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế Bộ y

Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Cá nhân được cấp chứng chỉ hành

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Người xin cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm: Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Hỗ trợ:  Lập Hồ sơ,  thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Holine:

Luật sư có được tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục phá sản

Luật sư có được tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục phá sản của doanh nghiệp không. Nếu doanh