Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực y tế

STT Loại giấy phép Cơ quan có thẩm quyền cấp
1 Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế Bộ y tế

 

2 Giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền Giám đốc sở y tế cấp tỉnh
3 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Bộ trưởng bộ y tế hoặc giám đốc sở y tế

+ Bộ Y tế đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e, g và h khoản 2 Điều 32 của Luật dược;

+ Sở Y tế nơi cơ sở đó đặt trụ sở đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d và đ khoản 2 Điều 32 của Luật dược;

4 Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Bộ trưởng Bộ y tế cấp chứng chỉ hành nghề đối với:

+ Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế

+ Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở y tế, Bộ trưởng Bộ quốc phòng

+ Người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam

– Giám đốc sở y tế cấp chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ y tế và Bộ trưởng Bộ quốc phòng.

– Bộ trưởng Bộ quốc phòng cấp chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Giấy phép hoạt động đối với bệnh viện - Bộ trưởng Bộ y tế cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các bộ khác ( trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở y tế, Bộ trưởng bộ quốc phòng) và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở đó đặt trụ sở trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày cấp.

– Giám đốc sở y tế cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ y tế và Bộ trưởng Bộ quốc phòng) và thông báo cho Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cơ sở đó đặt trụ sở trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cấp.

– Bộ trưởng Bộ quốc phòng cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Giấy phép hoạt động đối với bệnh xá thuộc lực lượng công an nhân dân
Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế
Giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh
Giấy phép đối với phòng chuẩn trị y học cổ truyền
Giấy phép đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang
Giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa
Giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa
Giấy phép hoạt động đối  với phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp
Giấy phép đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng
Giấy phép đối với hoạt động phòng xét nghiệm
Giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá

Sản Phẩm Liên Quan

Điều kiện cấp phép phân phối, bán lẻ hàng hóa

Nghị định 09/2018/NĐ-CP áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư

Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Cá nhân được cấp chứng chỉ hành

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Người xin cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm: Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Hỗ trợ:  Lập Hồ sơ,  thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Holine:

Luật sư có được tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục phá sản

Luật sư có được tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục phá sản của doanh nghiệp không. Nếu doanh

Phí yêu cầu mở thủ tục phá sản

Các khoản phí mà người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp trong toàn bộ quá trình giải quyết thủ