Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực y tế

Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực y tế

STT Loại giấy phép Cơ quan có thẩm quyền cấp
1 Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế Bộ y tế

 

2 Giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền Giám đốc sở y tế cấp tỉnh
3 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Bộ trưởng bộ y tế hoặc giám đốc sở y tế

+ Bộ Y tế đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e, g và h khoản 2 Điều 32 của Luật dược;

+ Sở Y tế nơi cơ sở đó đặt trụ sở đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm d và đ khoản 2 Điều 32 của Luật dược;

4 Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Bộ trưởng Bộ y tế cấp chứng chỉ hành nghề đối với:

+ Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế

+ Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở y tế, Bộ trưởng Bộ quốc phòng

+ Người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam

– Giám đốc sở y tế cấp chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ y tế và Bộ trưởng Bộ quốc phòng.

– Bộ trưởng Bộ quốc phòng cấp chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Giấy phép hoạt động đối với bệnh viện - Bộ trưởng Bộ y tế cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các bộ khác ( trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Giám đốc sở y tế, Bộ trưởng bộ quốc phòng) và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở đó đặt trụ sở trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày cấp.

– Giám đốc sở y tế cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ y tế và Bộ trưởng Bộ quốc phòng) và thông báo cho Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi cơ sở đó đặt trụ sở trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cấp.

– Bộ trưởng Bộ quốc phòng cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Giấy phép hoạt động đối với bệnh xá thuộc lực lượng công an nhân dân
Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế Liên hệ dịch vụ pháp lý:

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, xin cấp các loại giấy phép hoạt động lĩnh vực y tế.

Điện thoại: 0912.838059

Email: luattocat@gmail.com

Giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh
Giấy phép đối với phòng chuẩn trị y học cổ truyền
Giấy phép đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang
Giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa
Giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa
Giấy phép hoạt động đối  với phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp
Giấy phép đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng
Giấy phép đối với hoạt động phòng xét nghiệm
Giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá

 

Sản Phẩm Liên Quan

Điều kiện thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Điều kiện thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt

Điều kiện, thủ tục thành lập, hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Điều kiện, thủ tục thành lập, hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Có giáo viên đạt trình độ

Điều kiện cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh

Điều kiện cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh. Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý:  Hỗ trợ

Hồ sơ cấp phép cơ sở khám chữa bệnh

Hồ sơ cấp phép cơ sở khám chữa bệnh Hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị cấp phép hoạt động (theo

Giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.  nếu bạn cần hỗ trợ thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Nếu bạn đang muốn tìm nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ