Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

CFS bao gồm cả các giấy chứng nhận mang tính đặc thù hoặc mang đầy đủ nội dung của CFS và các loại giấy chứng nhận có nội dung tương tự.

  1. Cơ sở pháp lý

– Nghị định 69/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương

– Nghị định 36/2016 về quản lý trang thiết bị y tế

+ Nghị định 169/2018 sửa đổi NĐ 36/2016

+ Giấy chứng nhận CFS đối với hàng hóa nhập khẩu ( Điều 10 NĐ 69/2018) – nước xuất xứ/ sản xuất cấp- khi nhập khẩu phải nộp CFS kèm mã HS hàng hóa.

CFS phải có tối thiểu các thông tin:

  1. a) Tên cơ quan, tổ chức cấp CFS.
  2. b) Số, ngày cấp CFS.
  3. c) Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS.
  4. d) Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS.

đ) Tên và địa chỉ của nhà sản xuất.

  1. e) Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và được phép bán tự do tại thị trường của nước sản xuất hoặc nước cấp CFS.
  2. g) Họ tên, chữ ký của người ký CFS và dấu của cơ quan, tổ chức cấp CFS.

+ Giấy chứng nhận CFS đối với hàng hóa xuất khẩu ( Điều 11 NĐ 69/2018): Mẫu đơn và cơ quan cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do ( Thông tư 12/2018)

Sản Phẩm Liên Quan

Điều kiện thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Điều kiện thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt

Điều kiện, thủ tục thành lập, hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Điều kiện, thủ tục thành lập, hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Có giáo viên đạt trình độ

Điều kiện cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh

Điều kiện cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh. Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý:  Hỗ trợ

Hồ sơ cấp phép cơ sở khám chữa bệnh

Hồ sơ cấp phép cơ sở khám chữa bệnh Hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị cấp phép hoạt động (theo

Giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.  nếu bạn cần hỗ trợ thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Nếu bạn đang muốn tìm nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ