Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

CFS bao gồm cả các giấy chứng nhận mang tính đặc thù hoặc mang đầy đủ nội dung của CFS và các loại giấy chứng nhận có nội dung tương tự.

  1. Cơ sở pháp lý

– Nghị định 69/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương

– Nghị định 36/2016 về quản lý trang thiết bị y tế

+ Nghị định 169/2018 sửa đổi NĐ 36/2016

+ Giấy chứng nhận CFS đối với hàng hóa nhập khẩu ( Điều 10 NĐ 69/2018) – nước xuất xứ/ sản xuất cấp- khi nhập khẩu phải nộp CFS kèm mã HS hàng hóa.

CFS phải có tối thiểu các thông tin:

  1. a) Tên cơ quan, tổ chức cấp CFS.
  2. b) Số, ngày cấp CFS.
  3. c) Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS.
  4. d) Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS.

đ) Tên và địa chỉ của nhà sản xuất.

  1. e) Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và được phép bán tự do tại thị trường của nước sản xuất hoặc nước cấp CFS.
  2. g) Họ tên, chữ ký của người ký CFS và dấu của cơ quan, tổ chức cấp CFS.

+ Giấy chứng nhận CFS đối với hàng hóa xuất khẩu ( Điều 11 NĐ 69/2018): Mẫu đơn và cơ quan cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do ( Thông tư 12/2018)

Sản Phẩm Liên Quan

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồTổ chức đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒDanh mục hành nghề đo đạc và bản đồDanh mục hành nghề đo

THÀNH LẬP CÔNG TY

Hỗ trợ THÀNH LẬP CÔNG TY với mức phí từ 100.000đThành Lập Công Ty là bước làm đầu tiên để hiện

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc GiangChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tầu

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng TầuChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp

Thành lập doanh nghiệp tại Thái Bình

Thành lập doanh nghiệp tại Thái BìnhChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp lý cùng