Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

CFS bao gồm cả các giấy chứng nhận mang tính đặc thù hoặc mang đầy đủ nội dung của CFS và các loại giấy chứng nhận có nội dung tương tự.

  1. Cơ sở pháp lý

– Nghị định 69/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương

– Nghị định 36/2016 về quản lý trang thiết bị y tế

+ Nghị định 169/2018 sửa đổi NĐ 36/2016

+ Giấy chứng nhận CFS đối với hàng hóa nhập khẩu ( Điều 10 NĐ 69/2018) – nước xuất xứ/ sản xuất cấp- khi nhập khẩu phải nộp CFS kèm mã HS hàng hóa.

CFS phải có tối thiểu các thông tin:

  1. a) Tên cơ quan, tổ chức cấp CFS.
  2. b) Số, ngày cấp CFS.
  3. c) Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS.
  4. d) Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS.

đ) Tên và địa chỉ của nhà sản xuất.

  1. e) Trên CFS phải ghi rõ là sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và được phép bán tự do tại thị trường của nước sản xuất hoặc nước cấp CFS.
  2. g) Họ tên, chữ ký của người ký CFS và dấu của cơ quan, tổ chức cấp CFS.

+ Giấy chứng nhận CFS đối với hàng hóa xuất khẩu ( Điều 11 NĐ 69/2018): Mẫu đơn và cơ quan cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do ( Thông tư 12/2018)

Sản Phẩm Liên Quan

Điều kiện cấp phép phân phối, bán lẻ hàng hóa

Nghị định 09/2018/NĐ-CP áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư

Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực y tế

STT Loại giấy phép Cơ quan có thẩm quyền cấp 1 Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế Bộ y

Trình tự cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Cá nhân được cấp chứng chỉ hành

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Người xin cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm: Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Hỗ trợ:  Lập Hồ sơ,  thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Holine:

Luật sư có được tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục phá sản

Luật sư có được tham gia vào quá trình thực hiện thủ tục phá sản của doanh nghiệp không. Nếu doanh