Ghi nhận nhiều người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như thế nào?

Câu hỏi tư vấn:

Tôi có thắc mắc là theo Luật doanh nghiệp 2014 thì cho phép Công ty TNHH và Công ty Cổ phần có 2 người đại diện theo pháp luật(NĐDTPL). Vậy nếu doanh nghiệp có 2 NĐDTPL thì doanh nghiệp phải quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người hay chỉ quy định chung NĐDTPL có quyền, nghĩa vụ gì?

Trả lời tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Công ty TNHH Tô Gia. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Theo quy định tại điểm 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014:

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể về số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của DN

Theo Điều 14 Luật doanh nghiệp 2014 quy định trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này”

Như vậy, bản điều lệ công ty là quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các thành viên công ty cũng như quy định cụ thể về quyền và nghĩa của người đại diện theo pháp luật của công ty. Pháp luật cho phép công ty có nhiều hơn 2 người đại diện theo pháp luật, quy định mới này góp phần đảm bảo quyền tự do kinh doanh cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật là người được công ty tin tưởng giao phó, đại diện cho công ty trong các giao dịch, quan hệ pháp luật.

Theo câu hỏi của bạn thì là 2 người cùng đại diện có quyền ngang nhau trong phạm vi đại diện thì điều lệ công ty phải ghi cụ thể quyền và nghĩa vụ của từng người hay chỉ ghi chung? Theo quy định của pháp luật hiện nay chưa có quy định về việc phải ghi riêng hay ghi chung quyền và nghĩa vụ của mỗi người đại diện theo pháp luật. Nên theo quan điểm của chúng tôi nếu 2 người có quyền đại diện ngang nhau nhưng thông thường, nếu 2 người đại diện có thẩm quyền ngang nhau nên quyền và nghĩa vụ của 2 người giống nhau thì có thể ghi chung trong 1 điều về quyền và nghĩa vụ của NĐDTPL. Còn điều khoản xác định trách nhiệm của từng người sẽ quy định trong điều khoản trong các quy định nội bộ của công ty.


Khuyến nghị:

1. Nội dung tư vấn mà Công ty TNHH Tô Gia cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung theo thời gian. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.

2. Để có thông tin chính xác cho tình huống cụ thể, Quý vị nên tìm đến sự hỗ trợ/ tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia của chúng tôi theo thông tin dưới đây.  

 Công ty TNHH Tô Gia 

 Địa chỉ:   Số 25, ngõ 18 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
 Điện thoại: 04.8587.1985 – 0912.838.059 – 0169.3838.059
 E-mail: phongkinhdoanh.togia@gmail.com, Hoặc: chutich.togia@gmail.com.

Sản Phẩm Liên Quan

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồTổ chức đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒDanh mục hành nghề đo đạc và bản đồDanh mục hành nghề đo

THÀNH LẬP CÔNG TY

Hỗ trợ THÀNH LẬP CÔNG TY với mức phí từ 100.000đThành Lập Công Ty là bước làm đầu tiên để hiện

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc GiangChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tầu

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng TầuChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp

Thành lập doanh nghiệp tại Thái Bình

Thành lập doanh nghiệp tại Thái BìnhChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp lý cùng