Điều kiện, thủ tục cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

Thứ nhất, thủ tục thành lập

 1. Điều kiện thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục
 2. Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trường nhằm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ của trường chuyên.
 4. Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục
 5. Thẩm quyền thành lập:
 6. a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trường chuyên công lập thuộc tỉnh hoặc cho phép thành lập trường chuyên tư thục thuộc tỉnh theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
 7. b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở quyết định thành lập trường chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường chuyên tư thục thuộc cơ sở giáo dục đại học theo đề nghị của Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học.
 8. Hồ sơ, trình tự thành lập hoặc cho phép thành lập trường chuyên được thực hiện như đối với trường trung học( Đọc bài: Điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học công lập; cho phép thành lập trường trung học tư thục)

Thứ hai, thủ tục cho phép hoạt động

 1. Điều kiện để trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

 

Đáp ứng các điều kiện hoạt động như đối với trường trung học phổ thông quy định tại Điều 27 của Nghị định 46/2017/NĐ-CP và các điều kiện sau đây:

 1. Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định đối với trường chuyên.
 2. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ số lượng, phẩm chất, năng lực và trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của trường chuyên.
 3. Thủ tục để trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục
 4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở trường chuyên ra quyết định cho phép trường chuyên được hoạt động giáo dục.
 5. Hồ sơ và trình tự, thủ tục cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục thực hiện như đối với trường trung học (Đọc bài: Điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học công lập; cho phép thành lập trường trung học tư thục)

 

Sản Phẩm Liên Quan

Đặt tên địa điểm kinh doanh

Đặt tên địa điểm kinh doanh của công ty như nào?. có phải gắn tên công ty vào không. Hiện nay rất

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc có thời hạn dưới 12 tháng

  NSDLĐ  không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông hợp lệ

Đại hội đồng cổ đông ( ĐHĐCĐ)là cuộc họp thường niên mỗi năm một lần hoặc bất thường của các cổ đông

Mẫu Quyết định của Chủ sở hữu

  Tên công ty                                    tiêu ngữ (Cộng hòa....)                

Giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Tại Hà Nội, Giấy phép trung tâm ngoại ngữ, chỉ với 5 triệu đồng. bạn tin không. Với mong muốn hỗ

Quy định mới về dịch vụ lữ hành

Du lịch là ngành dịch vụ đang hot hiện nay, nhà nước với chính sách đẩy mạnh hoạt động của ngành