Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo quy định của pháp luật thì điều kiện về nhân sự tư vấn của đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là:   Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Theo quy định trên, đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn do học phải đáp ứng

1.Có trình độ đại học trở lên;

  1. Có chứng chỉ ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;

Ví dụ: Đối với nhân viên của trung tâm tư vấn du học có năng lực sử dụng tiếng anh thì phải có chứng chỉ ngoại ngữ từ B2 trở lên (Đạt các trình độ B2, C1, C2…), đối với tiếng Nhật là từ N3 trở lên (Đạt các trình độ N3, N2, N1…). Đối với các ngôn ngữ khác, tuỳ theo từng loại ngôn ngữ mà có quy định quy đổi bậc 4/6 khác nhau.

  1. Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học là việc tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học và các đối tượng khác có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn du học.

Cá nhân muốn được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học phải đăng ký học lớp bồi dưỡng tại các cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học gồm các trường cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm, học viện quản lý giáo dục, trường cán bộ quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Những quy định trên cho thấy pháp luật không còn điều chỉnh chi tiết đến quy mô đội ngũ nhân viên của trung tâm tư vấn du học. Tuy nhiên, để hoạt động hiệu quả. Doanh nghiệp cần xây dựng phương án tổ chức bộ máy nhân sự hợp lý, có đủ các bộ phận: Giám đốc trung tâm tư vấn du học; Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học; Bộ phận marketing; Bộ phận theo dõi và quản lý du học sinh xuất cảnh…

Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ xin giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học: 0912.838.059.

Sản Phẩm Liên Quan

Điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

  Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có đủ cơ sở vật chất kỹ

Điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động Trường phổ thông dân tộc bán trú

Điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động Trường phổ thông dân tộc bán trú Thứ nhất, thủ tục

Điều kiện, thủ tục cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

Thứ nhất, thủ tục thành lập Điều kiện thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập, cho

Báo giá giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Phí dịch vụ: 10.000.000đ (mười triệu đồng) Giá trên bao gồm các hoạt động chi tiết: - Tư vấn,

Dịch vụ thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

  Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Có giáo viên đạt trình

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ gồm: a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục; b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản