Dịch vụ

Thủ tục công nhận kho ngoại quan

THỦ TỤC CÔNG NHẬN KHO NGOẠI QUAN I. Điều kiện công nhận kho ngoại quan   1. Khu vực đề nghị công

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ I. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ

THỦ TỤC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

THỦ TỤC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN I. Điều kiện để được công nhận hoạt động

GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ Dịch vụ làm

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

 THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN Tổ chức, cá nhân có

GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Theo quy

Những lưu ý về hoạt động bán hàng đa cấp

Những lưu ý về hoạt động bán hàng đa cấp. Bán hàng đa cấp là một phương thức tổ chức kinh doanh

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHÁO HIỆU CHO AN TOÀN HÀNG HẢI

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHÁO HIỆU CHO AN TOÀN HÀNG HẢI Pháo hiệu dùng cho an toàn

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Khi thực hiện hoạt động kinh

So sánh các loại thuế mà hộ kinh doanh và doanh nghiệp phải nộp

1.Thuế môn bài Hộ kinh doanh phải nộp thuế môn bài. Mức nộp thuế môn bài của hộ kinh doanh được