Dịch vụ

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

     Theo quy định tại khoản 1, Điều 195, Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về trường hợp sáp nhập

Thủ tục phá sản doanh nghiệp

     Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

     Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ I. Điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc

Giấy phép kinh doanh vũ trường

GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG I. Điều kiện kinh doanh vũ trường      Cơ sở lưu trú du lịch đã

Giấy phép kinh doanh karaoke

GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE I. Điều kiện kinh doanh karaoke   1. Phòng karaoke phải có diện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp sản xuất phim

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT PHIM I. Điều kiện để được cấp

Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán buôn thuốc bảo vệ thực vật

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT I. Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỂU KIỆN SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT I. Điều kiện đối với cơ sở sản xuất

Giấy phép hoạt động giáo dục đối với nhà trẻ tư thục

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NHÀ TRẺ TƯ THỤC I. Điều kiện cho phép hoạt động đối với nhà