Dịch vụ

Giấy phép hoạt động đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC I. Điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại

Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC I. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin

Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm

GIẤY PHÉP TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM I. Điều kiện để được cấp giấy phép dạy thêm, học thêm   1.

Giấy phép xây dựng

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG I. Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng   1. Điều kiện cấp giấy phép xây

Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỂN HÌNH TRẢ TIỀN I. Điều kiện để được cấp giấy phép cung

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G2, G3, G4. I. Điều kiện để được cấp giấy

Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỂN TỬ G1 I. Điều kiện để được cung cấp dịch vụ trò chơi điện

Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ I. Điều kiện để được cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô      Cơ

Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia – Lào – Việt Nam

GIẤY PHÉP VẬN TẢI QUA BIÊN GIỚI CAMPUCHIA – LÀO – VIỆT NAM I. Điều kiện để được cấp giấy phép vận

Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia

GIẤY PHÉP LIÊN VẬN VIỆT NAM – CAMPUCHIA I. Điều kiện để được cấp giấy phép liên vận Việt Nam –