công bố hợp quy

Việc công bố hợp quy được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:  Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (sau đây viết tắt là đánh giá hợp quy).

 1. a) Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.

Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;

 1. b) Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định (sau đây viết tắt là cơ quan chuyên ngành).

Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy

Doanh nghiệp lập 02 bộ hồ sơ công bố hợp quy, trong đó 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới cơ quan chuyên ngành và 01 bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân.

Thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN như sau:

 1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:
 2. a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này);
 3. b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);
 4. c) Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp kèm theo mẫu dấu hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.
 5. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:
 6. a) Bản công bố hợp quy (theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III Thông tư này);
 7. b) Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật);
 8. c) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng (theo Mẫu 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư này) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;
 9. d) Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…), thì hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân phải có bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực;

đ) Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký;

 1. e) Báo cáo đánh giá hợp quy (theo Mẫu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III Thông tư này) kèm theo mẫu dấu hợp quy và các tài liệu có liên quan;

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng.

Dịch vụ về thủ tục công bố hợp quy bên Công ty chúng tôi thực hiện:

– Tiến hành soạn Hồ sơ xin Công bố hợp chuẩn hợp quy cho khách hàng;

– Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

– Đại diện làm việc cơ quan chức năng để nộp Hồ sơ xin Công bố hợp chuẩn hợp quy cho khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời Cơ quan chức năng thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Nhận giấy chứng nhận Công bố hợp chuẩn hợp quy tại cơ quan chức năng cho khách hàng.

Các giấy tờ, tài liệu mà doanh nghiệp cần cung cấp cho chúng tôi: (1) Bản tổng hợp chi tiết về tên các sản phẩm hàng hóa đăng ký hợp quy của doanh nghiệp; (2) Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký doanh nghiệp; (3) bản sao hợp lệ giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý còn hiệu lực nếu chưa được tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý là quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng, áp dụng;(4) Báo cáo đánh giá hợp quy;(5) Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ của doanh nghiệp). Ngoài ra, tuỳ từng thời điểm nộp hồ sơ và lĩnh vực, mặt hàng hoá  cụ thể đăng ký hợp quy mà cơ quan nhà nước sẽ yêu cầu thêm các văn bản khác. Doanh nghiệp có văn bản, tài liệu nào thì cung cấp cho chúng tôi trước. Những văn bản, tài liệu chưa có chúng tôi  có thể hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ tục để hoàn thiện hồ sơ.

Trong quá trình giải quyết vụ việc trên cũng như quá trình quản lý và điều hành doanh nghiệp nếu Công ty có bất cứ thắc mắc gì liên quan hoạt động của mình như thay đổi các nội dung trên giấy chứng nhận doanh nghiệp, thay đổi thành viên, cổ đông hay các loại giấy phép liên quan sản phẩm, hàng hoá, các tranh chấp trong hợp đồng thương mại, lao động …có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

 • CÔNG TY TNHH TÔ GIA
 • Số 25, ngõ 18, đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
 • Điện thoại:  048 587 1985 -0169.3838.059 –       Email: phongkinhdoanh.togia@gmail.com
 • Website : luatsuto.com/togiagroup.com

 

Sản Phẩm Liên Quan

Điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

  Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có đủ cơ sở vật chất kỹ

Điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động Trường phổ thông dân tộc bán trú

Điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động Trường phổ thông dân tộc bán trú Thứ nhất, thủ tục

Điều kiện, thủ tục cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

Thứ nhất, thủ tục thành lập Điều kiện thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập, cho

Báo giá giấy phép trung tâm ngoại ngữ

Phí dịch vụ: 10.000.000đ (mười triệu đồng) Giá trên bao gồm các hoạt động chi tiết: - Tư vấn,

Dịch vụ thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

  Điều kiện thành lập và hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Có giáo viên đạt trình

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ gồm: a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục; b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản