Chất lượng sản phẩm

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Người xin cấp chứng chỉ hành nghề bao gồm: Bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật

công bố hợp quy

Việc công bố hợp quy được thực hiện theo các bước sau: Bước 1:  Đánh giá sự phù hợp đối tượng của

Lưu hành phân bón

  Thứ nhất về trình tự, thủ tục đăng kí lưu hành phân bón như sau: (áp dụng cho phân bón

Cơ sở bán lẻ thuốc

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm: Nhà thuốc, quầy

Quảng cáo thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là loại thực phẩm không chỉ mang lại lợi ích dinh dưỡng một cách tự nhiên còn có