tư vấn QL doanh nghiệp

Ghi nhận nhiều người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như thế nào?

Câu hỏi tư vấn: Tôi có thắc mắc là theo Luật doanh nghiệp 2014 thì cho phép Công ty TNHH và Công ty

Thủ tục đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Câu hỏi tư vấn: Cho tôi hỏi thủ tục đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp được quy định như thế

Thành lập văn phòng đại diện Công ty nước ngoài tại Việt Nam

Nhằm giúp các thương nhân nước ngoài thuận tiện về thủ tục pháp lý trong quá trình thành lập văn

Doanh nghiệp tư nhân chuyển sang Công ty Cổ phần được không?

Nội dung tư vấn: Công ty tôi đang là loại hình doanh nghiệp tư nhân, sắp tới tôi muốn chuyển công

Thủ tục, hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Từ ngày 01/07/2015  Luật doanh nghiệp 2014 quy định không ghi ngành nghề đăng ký kinh doanh trên tại

Các bước đăng kí nhãn hiệu

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Các thủ tục cần phải làm sau khi Hội đồng quản

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

Hợp nhất doanh nghiệp là hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có

Kinh doanh bất động sản không cần vốn pháp định trong trường hợp nào?

Để thuận tiện cho việc quản lý và tăng khả năng chịu trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty Cổ phần.

     Đối với công ty cổ phần vốn điều lệ không chỉ điển hình cho tính trách nhiệm hữu hạn về tài