tư vấn QL doanh nghiệp

Công ty Luật Tô Cát

Công ty Luật Tô Cát là một trong những công ty Luật uy tín tại thành phố Hà Nội. Công ty có văn

Điều kiện để tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

           Nước ta đang trong thời kì mở cửa và hội nhập nền kinh tế, vì vậy nhu cầu sử dụng người

Điều kiện để người lao động nước ngoài được làm việc tại Việt Nam

Trong trường hợp công ty đã đáp ứng được điều kiện về việc đăng kí xác định nhu cầu công việc cần

Những tranh chấp có thể phát sinh từ kỳ họp đại hội đồng cổ đông

 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong công ty cổ phần (CTCP) gồm tất cả các cổ đông có quyền

Căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn

   Đối với HĐLĐ xác định thời hạn việc chấm dứt HĐLĐ sẽ xảy ra trong các

Lưu ý đối với Hợp đồng lao động xác định thời hạn

        Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn,

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

 Quan hệ lao động giữa người lao động hoặc tập thể lao động với người sử dụng lao động được

Những loại hợp động lao động

 Theo quy định tại Điều 22 LLĐ 2012 thì có các loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) sau:a)

Doanh nghiệp phải đăng bố cáo trong trường hợp nào?

Ngoài phương diện là quy định bắt buộc của pháp luật , việc bố cáo thành lập doanh nghiệp cũng là

Thay đổi trong văn bằng bảo hộ trong trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Câu hỏi tư vấn:  Hiện nay  Công ty tôi đang muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ