tư vấn QL doanh nghiệp

chuyển đổi công ty TNHH thành công ty Cổ phần

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp từ công ty TNHH  thành công ty Cổ phầnCăn cứ pháp lý– Luật

Trình tự thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Phòng đăng

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

     Theo quy định tại khoản 1, Điều 195, Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về trường hợp sáp nhập

Thủ tục phá sản doanh nghiệp

     Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

     Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh do đã đạt được những

Những lưu ý về hoạt động bán hàng đa cấp

Những lưu ý về hoạt động bán hàng đa cấp. Bán hàng đa cấp là một phương thức tổ chức kinh doanh

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Khi thực hiện hoạt động kinh

So sánh các loại thuế mà hộ kinh doanh và doanh nghiệp phải nộp

1.Thuế môn bàiHộ kinh doanh phải nộp thuế môn bài. Mức nộp thuế môn bài của hộ kinh doanh được

Những điểm mới của Luật bảo hiểm thất nghiệp

               Bên cạnh Luật việc làm ban hành ngày 16/11/2013, ngày 12/03/2015, Chính phủ còn ban

Những điểm mới cần lưu ý trong quy định về đại diện của doanh nghiệp theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015.

             Đại diện là một phạm trù được nhắc đến nhiều và đóng vai trò rất quan trọng trong một