tư vấn QL doanh nghiệp

Điều kiện, thủ tục thành lập, hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Điều kiện, thủ tục thành lập, hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lậpCó giáo viên đạt trình độ

Điều kiện cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh

Điều kiện cấp phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh.Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý: Hỗ trợ

Hồ sơ cấp phép cơ sở khám chữa bệnh

Hồ sơ cấp phép cơ sở khám chữa bệnhHồ sơ gồm:- Đơn đề nghị cấp phép hoạt động (theo

Tư vấn, hỗ trợ pháp lý tại Ninh Thuận – Khánh Hòa

THÔNG BÁO(Về việc:  Tổ chức tư vấn, hỗ trợ pháp lý lưu động tại Ninh Thuận – Khánh Hòa)Công

Điều kiện cấp phép phân phối, bán lẻ hàng hóa

Điều kiện cấp phép phân phối, bán lẻ hàng hóaNghị định 09/2018/NĐ-CP áp dụng đối với nhà đầu tư

Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhânTư vấn, hỗ trợ thủ tục mua bán (chuyển nhượng) doanh nghiệp:

Giám đốc có được bán tài sản cho chủ tịch hội đồng quản trị không

Giám đốc có được bán tài sản cho chủ tịch hội đồng quản trị khôngGiám đốc (CEO) là người điều

Giám đốc công ty có nhiệm kỳ bao lâu

Giám đốc công ty có nhiệm kỳ bao lâu?Công ty TNHH một thành viênĐiều 81 Luật Doanh nghiệp

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Quyền chuyển nhượng cổ phần của cổ đông- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình

Điều kiện cấp phép phân phối, bán lẻ hàng hóa

Nghị định 09/2018/NĐ-CP áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư