tư vấn QL doanh nghiệp

thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Việc đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên trong trường hợp tặng cho toàn bộ phần

Thay đổi chủ sở hữu công ty

Trường hợp công ty TNHH một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty CP bao gồm các giấy

Xử lý tranh chấp, khiếu nại về tên doanh nghiệp

Các doanh nghiệp có tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn tự thương lượng với nhau để đăng ký đổi tên

Tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Danh mục chữ cái sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số

Ngành, nghề kinh doanh

Pháp luận quy định về đăng ký kinh doanh cụ thể như sau:Việc ghi ngành, nghề kinh doanh trong

cấp giấy phép hoạt động đối với Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động tại Bộ phận tiếp

Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ thuốc

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ thuốc 1. Chủ cơ sở

Chứng chỉ hành nghề dược

Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có các điều kiện sau đây: a) Có văn bằng, chứng chỉ

Doanh nghiệp sản xuất thuốc

I.Theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực dược, các doanh nghiệp sản xuất thuốc có các quyền và