tư vấn QL doanh nghiệp

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------o0o------HỢP

Mẫu đơn đề nghị thành lập doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc  Hà Nội, ngày

MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Đề nghị luật sư cho biết điều kiện, thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?

Tư vấn đặt tên công ty

Tôi và một số người bạn có ý định góp vốn thành lập công ty cổ phần. Tuy nhiên, chúng tôi đang gặp

Thành lập Địa điểm kinh doanh

 Doanh nghiệp của chúng tôi đang muốn lập thêm địa điểm kinh doanh tại một số tỉnh. Chúng tôi phải

ƯU ĐÃI PHÍ TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 2015

- Thành lập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tên công ty, vốn, cổ phần, thành viên)-

Trình tự, thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thực hiện

Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty CP do phát hành cổ phần chào bán

Hồ sơ, trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty CP thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 40