tư vấn QL doanh nghiệp

Điều kiện về đặt trụ sở công ty

Nhiều doanh nghiệp thường xem nhẹ việc đặt trụ sở công ty. Thật ra, chuyện này không đơn giản chút

Thủ tục thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài từ 01/07/2015

Luật Đầu tư 2014 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 có rất nhiều quy định mới so với Luật Đầu tư

Một số ngành nghề cần có giấy phép con

Một số ngành nghề mà doanh nghiệp muốn kinh doanh cần phải có giấy phép con. Giấy phép con luôn là

Điều kiện về chứng chỉ hành nghề khi đăng ký doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2014, khi doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp hoặc thay đổi bổ sung các ngành nghề

Hồ sơ, thủ tục giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

    Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh

Thời hạn góp vốn vào công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

     Thời hạn góp vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên, TNHH 2 thành viên, Công ty Cổ phần được

Thời điểm có hiệu lực của con dấu.

Nội dung tư vấn:       Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải tiến hành thủ

Kinh doanh bất động sản cần bao nhiêu vốn pháp định?

Kinh doanh bất động sản là ngành nghề  kinh doanh có điều kiện, Pháp luật về kinh doanh bất động sản

Thay đổi trụ sở công ty sang tỉnh khác, thủ tục, hồ sơ như thế nào?

Công ty bạn muốn thay đổi địa chỉ trụ sở công ty để thuận lợi hơn cho việc kinh doanh. Vậy các bước

Thủ tục thành lập trung ngoại ngữ, tin học

Hiện nay, đang rất nhiều khách hàng có nhu cầu mở trung tâm ngoại ngữ và tin học mà các văn bản quy