Dịch vụ

sở hữu trí tuệ

30/01/2019Bảo hộ sở hữu trí tuệ gồm:+ Quyền tác giả và quyền liên quan. (nhà văn, nhà thơ,

Chuyển nhượng cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập có phải thông báo lên sở kế hoạch không.Dưới đây là

Chuyển đổi doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp

Chuẩn bị khi thành lập công ty

Khi có dự kiến thành lập công ty các bạn cần chuẩn bị những việc sau:1.Chuẩn bị thông tin liên

Các bước giải thể doanh nghiệp

Để giải thể doanh nghiệp, các bạn chú ý làm tuần tự theo các bước sau (lưu ý các bước cũng như nội

Các loại giấy phép trong kinh doanh vận tải

Các loại giấy phép trong kinh doanh vận tải : kế toán thực hànhGiấy phép kinh doanh vận

Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không

Theo quy định của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về Lệ phí môn bài và theo hướng

Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các thông tin liên quan: vốn điều lệ, thành viên, ngành

Thông báo mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật

Đối tượng dự học: Các cán bộ, nhân sự làm việc trong lĩnh vực liên quan đến pháp luật (mà chưa qua

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Theo quy định Luật doanh nghiệp hiện hành thì Chủ tịch HĐQT có thể sở hữu 0 cổ phần tại công ty. bởi