Dịch vụ

Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty CP do phát hành cổ phần chào bán

Hồ sơ, trình tự, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty CP thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 40

Tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Danh mục chữ cái sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số

Cơ sở bán lẻ thuốc

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm: Nhà thuốc, quầy

NGHỀ TRUYỀN THỐNG

Các hoạt động ngành nghề nông thôn vốn cũng đa dạng như:Chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ

Tách doanh nghiệp

 Tách doanh nghiệp ( hay tách công ty) là việc công ty  (chỉ có công ty TNHH hoặc  công

Sáp nhập doanh nghiệp

 M&A (viết tắt của cụm từ tiếng Anh mergers and acquisitions có nghĩa là mua bán và sáp

Sở hữu trí tuệ

I. Quyền sở hữu trí tuệ gồm1.Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản

giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

1/ An toàn thực phẩm là gì? An toàn thực phẩm  là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến

TÊN DOANH NGHIỆP

 TÊN DOANH NGHIỆP là hình ảnh, đồng thời là tài sản tạo nên thương hiệu công ty, giúp đối

Giấy phép lao động

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNGTheo Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam