Dịch vụ

Lập địa điểm kinh doanh

Việc lập địa điểm kinh doanh được quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP như sau:

Tư vấn đặt tên công ty

Tôi và một số người bạn có ý định góp vốn thành lập công ty cổ phần. Tuy nhiên, chúng tôi đang gặp

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Theo điều 22 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định : Điều lệ công ty

Đặt tên công ty

Tôi và một số người bạn có ý định góp vốn thành lập công ty cổ phần. Tuy nhiên, chúng tôi đang gặp

CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH 02/09

  TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP- Thành lập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 30 Nghị

ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Tên hộ kinh doanhViệc đặt tên hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 56 Nghị định số

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Người thành lập doanh nghiệp kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Người thành lập doanh nghiệp kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được coi là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu