Dịch vụ

Giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BÁN HÀNG ĐA CẤP I. Điều kiện đề được đăng ký bán hàng đa cấp  1. Là

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO I. Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo  1.

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM I. Điều kiện để được xác nhận nội dung quảng cáo thực

Giấy chứng nhận y tế (HC) đối với sản phẩm thực phẩm xuất khẩu

GIẤY CHỨNG  NHẬN Y TẾ (HC) ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỰC PHẨM XUẤT KHẨU I. Điều kiện để được cấp Giấy chứng

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), Giấy chứng nhận xuất khẩu (CE)

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS), GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT KHẨU (CE) ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỰC PHẨM XUẤT

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHƯA CÓ QUY CHUẨN KỸ THUẬT I. Đối tượng

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm – Bộ NN & PTNT

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ( Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG I.

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm – Bộ Y tế

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ( Thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Y tế) I.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ I. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ