Dịch vụ

Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ CẤP CỨU, HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH I. Điều kiện để

Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ I. Điều kiện để được cấp Giấy

Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP I. Điều kiện để được

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG I. Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại

Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI I. Điều kiện để được cấp

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM I. Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG I.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG I. Điều kiện để được cấp

Giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA I. Điều kiện để được cấp

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ I. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt