Dịch vụ

Giấy phép kinh doanh karaoke

GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE I. Điều kiện kinh doanh karaoke  1. Phòng karaoke phải có diện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp sản xuất phim

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT PHIM I. Điều kiện để được cấp

Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán buôn thuốc bảo vệ thực vật

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT I. Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỂU KIỆN SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT I. Điều kiện đối với cơ sở sản xuất

Giấy phép hoạt động giáo dục đối với nhà trẻ tư thục

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NHÀ TRẺ TƯ THỤC I. Điều kiện cho phép hoạt động đối với nhà

Giấy phép thành lập nhà trẻ tư thục

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ TRẺ TƯ THỤC I. Điều kiện thành lập nhà trẻ tư thục  1. Có đề án thành

Giấy phép thành lập đối với trường mầm non dân lập

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON DÂN LẬP I. Điều kiện cho phép hoạt động đối với trường

Giấy phép thành lập nhà trẻ dân lập

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ TRẺ DÂN LẬP I. Điều kiện cho phép thành lập nhà trẻ dân lập   1. Có Đề án

Giấy phép hoạt động đối với trường trung học

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TRƯỜNG TRUNG HỌC I. Điều kiện để được cho phép hoạt động giáo

Giấy phép thành lập trường trung học

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC ( Bao gồm trường THCS và trường THPT) I. Điều kiện thành lập