Căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn

 

 

 

Đối với HĐLĐ xác định thời hạn việc chấm dứt HĐLĐ sẽ xảy ra trong các trường hợp sau:

  • Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ. ( khác so với HĐLĐ không xác định thời hạn)
  • Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động: đối với trường hợp này việc chấm dứt do hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn. Các chế độ và quyền lợi của NLĐ với loại hợp đồng này cũng sẽ được hưởng theo quy định của pháp luật giống như đối với trường hợp thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ  trong hợp đồng không xác định thời hạn
  • Các trường hợp khác giống với trường hợp HĐLĐ không xác định thời hạn như: Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.;  Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.; Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.;  Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.; Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này.
  • Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 LLĐ 2012. Đối với trường hợp chấm dứt HĐLĐ theo quy định này thì HĐLĐ xác định thời hạn khác với HĐLĐ không xác định thời hạn ở việc chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì phải đáp ứng được điều kiện sau:

+ Lý do chấm dứt:  Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây: a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động; d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động; đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước; e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

+ Thủ tục báo trước: Đối với HĐLĐ xác định thời hạn đã nêu ở trên người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này; Ít nhất 30 ngày với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này; c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này như đối với HĐLĐ không xác định thời hạn.

Trường hợp chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì NLD cũng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường như đối với loại HĐLĐ không xác định thời hạn.

  • Trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này

Đối với loại HĐLĐ xác định thời hạn thì NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp giống với quy định tại hợp đồng lao động không xác định thời hạn trừ một số trường hợp sau: b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị đã điều trị 06 tháng liên tụcđối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn ( so với quy định là 12 tháng của HĐLĐ không xác định thời hạn)

Một điểm khác về thủ tục báo trước là ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật thì NLĐ cũng sẽ được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật như đối với HĐLĐ không xác định thời hạn.

Tuy nhiên trong trường hợp HĐLĐ xác định thời hạn mà NSDLĐ đơn phương chấm dứt trái pháp luật thì  bên cạnh việc: Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm  nếu trong trường hợp HĐLĐ hai bên xác lập chỉ còn 1 tháng mà đến khi xét xử vụ án đã được 11 tháng sau khi chấm dứt hợp đồng  thì NSDLĐ chỉ phải bồi thường  khoản lương, BHXH và bảo hiện y tế cho NLĐ trong thời gian một tháng đó chứ không phải tính đến thời điểm xét xử  và cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Còn đối với các quyền lợi khác do bị vi phạm tính như trong HĐLĐ không xác định thời hạn.

  • Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã được quy định như đối với HĐLĐ không xác định thời hạn.

 

Sản Phẩm Liên Quan

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồTổ chức đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒDanh mục hành nghề đo đạc và bản đồDanh mục hành nghề đo

THÀNH LẬP CÔNG TY

Hỗ trợ THÀNH LẬP CÔNG TY với mức phí từ 100.000đThành Lập Công Ty là bước làm đầu tiên để hiện

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc GiangChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tầu

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng TầuChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp

Thành lập doanh nghiệp tại Thái Bình

Thành lập doanh nghiệp tại Thái BìnhChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp lý cùng