các loại giấy phép kinh doanh

Giấy phép hoạt động trường tiểu học

GIẤY PHÉP  HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC I. Điều kiện hoạt động trường tiểu học   1. Có quyết định

Giấy phép thành lập trường tiểu học

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC I. Điều kiện thành lập trường tiểu học   1. Có đề án thành

Giấy phép hoạt động đối với trường đại học

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC I. Điều kiện để được cho phép hoạt động đào tạo   1.

Giấy phép thành lập trường đại học

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC I. Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại

Giấy phép hoạt động đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC I. Điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại

Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC I. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin

Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm

GIẤY PHÉP TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM I. Điều kiện để được cấp giấy phép dạy thêm, học thêm   1.

Giấy phép xây dựng

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG I. Điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng   1. Điều kiện cấp giấy phép xây

Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỂN HÌNH TRẢ TIỀN I. Điều kiện để được cấp giấy phép cung

Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ G2, G3, G4. I. Điều kiện để được cấp giấy