các loại giấy phép kinh doanh

Lữ hành nội địa

Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên

Các bước giải thể doanh nghiệp

Để giải thể doanh nghiệp, các bạn chú ý làm tuần tự theo các bước sau (lưu ý các bước cũng như nội

Các loại giấy phép trong kinh doanh vận tải

Các loại giấy phép trong kinh doanh vận tải :  kế toán thực hành Giấy phép kinh doanh vận

Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không

Theo quy định của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về Lệ phí môn bài và theo hướng

Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các thông tin liên quan: vốn điều lệ, thành viên, ngành

Đặt tên địa điểm kinh doanh

Đặt tên địa điểm kinh doanh của công ty như nào?. có phải gắn tên công ty vào không. Hiện nay rất

Thủ tục chuyển nhượng doanh nghiệp

Quy trình tiến hành chuyển nhượng Theo luật Doanh nghiệp năm 2014, Quyền của chủ sở hữu công ty

doanh nghiệp ngành thực phẩm, nhà hàng

Chúng tôi liệt kê một số loại giấy phép trong lĩnh vực này để các vị tham khảo. Nếu trong quá

Giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Những trường hợp có thể giảm vốn điều lệ   (Khoản 5 Điều 111 LDN 2014) Trường hợp 1: Công ty hoàn

Giấy phép tổ chức hội chợ triển lãm

Hội chợ, triển lãm hàng năm là cơ hội lớn để có thể tím kiếm cơ hộ kinh doanh, quảng bá sản phẩm của