các loại giấy phép kinh doanh

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY

Thủ tục và hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần   Theo quy định tại Điều

Mẫu danh sách thành viên công ty

  DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Doanh nghiệp tư nhân Công ty hợp danh Công ty TNHH Công ty cổ phần   Hồ sơ đăng ký doanh

Hợp đồng thuê nhà

Nội dung hợp đồng chỉ mang tính chất tham khảo. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độclập – Tự

Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên công ty

       CÔNG TY TNHH .................................... ****** Số: ............... CỘNG HOÀ

Lập địa điểm kinh doanh

Việc lập địa điểm kinh doanh được quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP như sau:

Ngành nghề kinh doanh

Khi đăng ký ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp lưu ý đăng ký đúng mã ngành nghề, tên ngành nghề theo

Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện

Hiện nay, Doanh nghiệp của chúng tôi đang muốn lập thêm văn phòng đại diện và mở thêm địa điểm kinh

GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

- Thành lập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tên công ty, vốn, cổ phần, thành viên) -

THÀNH LẬP CÔNG TY

- Thành lập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tên công ty, vốn, cổ phần, thành viên) -