các loại giấy phép kinh doanh

Lập địa điểm kinh doanh

Việc lập địa điểm kinh doanh được quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP như sau:

Ngành nghề kinh doanh

Khi đăng ký ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp lưu ý đăng ký đúng mã ngành nghề, tên ngành nghề theo

Thủ tục thành lập Văn phòng đại diện

Hiện nay, Doanh nghiệp của chúng tôi đang muốn lập thêm văn phòng đại diện và mở thêm địa điểm kinh

GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

- Thành lập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tên công ty, vốn, cổ phần, thành viên) -

THÀNH LẬP CÔNG TY

- Thành lập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tên công ty, vốn, cổ phần, thành viên) -

Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 30 Nghị

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được coi là hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hoặc nộp hồ sơ

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông

Đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi thành công ty TNHH, công ty CP

Sau khi công ty nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty