các loại giấy phép kinh doanh

Giấy phép hoạt động đối với bệnh viện

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN I. Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động đối với bệnh

Giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG XÉT NGHIỆM I. Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động đối với

Giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA I. Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động đối với

Giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA I. Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động đối

Giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn đoán hình ảnh

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH I. Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt

Giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI NHÀ HỘ SINH I. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động đối với nhà hộ

Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đo huyết áp

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYÊT

Giấy phép hoạt động đối với dịch vụ làm răng giả

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ LÀM RĂNG GIẢ I. Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động

Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ KÍNH THUỐC I. Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động

Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ CẤP CỨU, HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH I. Điều kiện để