các loại giấy phép kinh doanh

Giấy chứng nhận thực tốt phân phối thuốc đối với dược liệu

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC ĐỐI VỚI DƯỢC LIỆU I. Điều kiện để được cấp Giấy chứng

Giấy chứng nhận thực hành tốt bảo quản thuốc đối với dược liệu

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC ĐỐI VỚI DƯỢC LIỆU I. Điều kiện để được cấp Giấy chứng

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có phạm vi bán buôn dược liệu

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỂU KIỆN KINH DOANH THUỐC CÓ PHẠM VI BÁN BUÔN DƯỢC LIỆU I. Điều kiện để được

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở sản xuất thuốc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC I. Điều kiện để được cấp

Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC I. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ thuốc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỂU KIỆN KINH DOANH THUỐC ĐỐI VỚI CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC I. Điều kiện để được cấp

Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC I. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận thực hành

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn thuốc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC ĐỐI VỚI CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC I. Điều kiện để được cấp

Công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe

CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE I. Điều kiện của cơ sở khám, chữa bệnh được thực hiện khám

Giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN I. Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt