Các bước giải thể doanh nghiệp

Để giải thể doanh nghiệp, các bạn chú ý làm tuần tự theo các bước sau (lưu ý các bước cũng như nội dung thực hiện có thể thay đổi nếu quy định pháp luật liên quan thay đổi)

Bước 1: Nộp hồ sơ thông báo giải thể (thông báo quyết định giải thể) trên sở kế hoạch đầu tư nơi cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp. thuc hanh ke toan tong hop

Bước 2: hoàn thành các thủ tục về thuế: (hiện tại đây là bước khó nhất và mất thời gian nhất) Học kế toán thuế cần những gì

Để thực hiện bước này bạn nộp hồ sơ khai thuế đầy đủ, nộp đủ các loại thuế, phạt còn thiếu tại cơ quan thuế, nếu có hoàn thuế thì thực hiện hoàn thuế đảm bảo các chỉ tiêu ở mức 0-0.

Nộp tờ khai chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hồ sơ giải thể đến cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp. nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

Sau khi kiểm tra thấy doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, đáp ứng các điều kiện tương ứng, Chi cục thuế sẽ cấp giấy xác nhận doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể tại cơ quan thuế tuyển dụng nhân viên xuất nhập khẩu tại tphcm

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể lên sở kế hoạch đầu tư (hồ sơ gồm bản xác nhận cơ quan thuế, trả dấu)  và chờ đợi để bổ sung hồ sơ nếu thiếu. chứng chỉ xuất nhập khẩu đại học ngoại thương

Sau khi doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu sẽ được cấp giấy xác nhận giải thể của sở kế hoạch đầu tư.

Như vậy là doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể.

 Thân ái.

Sản Phẩm Liên Quan

Lữ hành nội địa

Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên

Giải thể doanh nghiệp

Bạn có biết tại sao phải giải thể doanh nghiệp không? Có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập

L ƯU Ý SAU TH ÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Hiện tại, rất nhiều doanh nghiệp thành lập xong mà quên một số việc phải làm dẫn đến bị phạt. Do

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 1.Chuẩn bị các thông tin cần thiết a/ Lựa chọn loại hình doanh

Khi nào Doanh nghiệp phải lập Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có vai trò quan trọng trong một số loại hình doanh nghiệp. Ban kiểm soát thực hiện

Những trường hợp thay đổi đăng ký doanh nghiệp

  Đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp và thông tin cổ đông sáng lập thì