Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Công ty tôi là Công ty TNHH, hiện đang muốn bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh nữa thì cần những giấy tờ gì , thủ tục ra sao?

 

Trả lời:

Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời như sau:

– Trình tự thực hiện:

+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

+ Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

– Cách thức thực hiện:  Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

– Thành phần hồ sơ ( 01 bộ), bao gồm:

  • + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những nội dung sau: (1)  Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);(2)  Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;(3) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+  Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

+ Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định và bản sao Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Bạn lưu ý là nghành nghề bổ sung phải không thuộc nghành, nghề cấm hoặc hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Các căn cứ pháp lý để tham khảo Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 43/2010/NĐ- CP, Nghị định 05/2013/NĐ-CP.

Sản Phẩm Liên Quan

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồTổ chức đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒDanh mục hành nghề đo đạc và bản đồDanh mục hành nghề đo

THÀNH LẬP CÔNG TY

Hỗ trợ THÀNH LẬP CÔNG TY với mức phí từ 100.000đThành Lập Công Ty là bước làm đầu tiên để hiện

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Thành lập doanh nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc GiangChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tầu

Thành lập doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng TầuChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp

Thành lập doanh nghiệp tại Thái Bình

Thành lập doanh nghiệp tại Thái BìnhChúng tôi hướng đến cung cấp dịch vụ với mức phí hợp lý cùng