Dịch vụ

Thủ tục nhập khẩu cá tầm

Thủ tục nhập khẩu cá tầm loại về dùng làm thực phẩm nhà hàng, các giấy tờ doanh nghiệp cần chuẩn

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồTổ chức đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒDanh mục hành nghề đo đạc và bản đồDanh mục hành nghề đo

THÀNH LẬP CÔNG TY

THÀNH LẬP CÔNG TYThành Lập Công Ty là bước làm đầu tiên để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh, để

Dịch vụ thành lập công ty tài chính

Công ty tài chính là gì? Khoản 4 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng quy định: Tổ chức tín dụng phi

Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự

Các ngành nghề phải xin giấy chứng nhận an ninh trật tự gồm:Kinh doanh dịch vụ cầm đồKinh

Hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với:Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở

Dịch vụ xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

Dịch vụ xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các loại hình kinh doanh:Nhà hàng, cửa

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trên giấy chứng nhận doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch, chủ tịch hội

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp với mức phí từ 5 triệu đồng

Doanh nghiệp có thể chủ động giải thể:Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp